Μια συμβουλή !

Στη διαδικτυακή Κοινότητα του European School Radio μπορείτε να:
- Κάνετε ότι ανάρτηση θέλετε σχετικά με τις ραδιοφωνικές σας δραστηριότητες
- Γνωρίσετε και άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς
- Κάνετε τις δικές σας ομάδες συνεργασίας
- Επικοινωνήσετε με τα μέλη της Κοινότητας
- Ανακαλύψετε τις δυνατότητες που σας παρέχει