Μια συμβουλή !

Η διάρκεια σε λεπτά των αρχείων που μεταφορτώνετε πρέπει να είναι:
- Σποτ συμμετοχής σχολείου / Διαφημιστικό σποτ εκπομπής ~ 1'
- Σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα ~ 3'
- Σύντομη θεματική εκπομπή ~ 15'
- Παιδική εκπομπή ~ 27'
- Εκπομπή μεγάλης διάρκειας (1 ώρα) / Έκτακτη εκπομπή (1 ώρα) ~ 57'
- Εκπομπή μεγάλης διάρκειας (2 ώρες) / Έκτακτη εκπομπή (2 ώρες) ~ 1:54'